Article 1113

Title of the article

AN INTEGRAL ESTIMATE OF SCHOOL STUDENTS’ PHYSICAL HEALTH

Authors

Anisimova Nadezhda Viktorovna, Candidate of biological sciences, associate professor, sub-department of biology and methods of teaching biology and life safety, Penza State University
(Penza, 40 Krasnaya str.), enf@pnzgu.ru
Pashin Aleksandr Alekseevich, Doctor of pedagogical sciences, dean of the faculty of physical education and sport, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), enf@pnzgu.ru

Index UDK

796. 011

Abstract

The article describes the use of quantitative and qualitative indicators which give an integrated assessment of physical development and physical fitness level of school students from different sex and age groups (grades 1–11) in order to forecast their future physical health and use the complex of preventive, corrective actions contributing to health formation, maintenance and strengthening.

Key words

school students, physical health, quantitative and qualitative indicators, screening tests, integral estimate.

Download PDF
References

1. Baevskiy, R. M. Prognozirovanie sostoyaniy na grani normy i patologii / R. M. Baevskiy. – M., 1979. – 280 s.
2. Lyakh, V. I. Kompleksnaya programma fizicheskogo vospitaniya uchashchikhsya 1–11 klassov / V. I. Lyakh, A.A.Zdanevich//Programmy obshcheobrazovatel'nykh uchrezhdeniy.–4-e izd.–M.:Prosveshchenie,2007.–126s.
3. Lyakh, V. I. Programma fizicheskogo vospitaniya uchashchikhsya 1–11 klassov s napravlennym razvitiem dvigatel'nykh sposobnostey / V. I. Lyakh, G. B. Meykson. – M., 1993. – 64 s.
4. Polyakov, S. D. Monitoring i korrektsiya fizicheskogo zdorov'ya shkol'nikov : metod. posobie / S. D. Polyakov, S. V. Khrushchev, I. T. Korneeva [i dr.]. – M. : Ayris-Press, 2006. – 96 s.

 

Дата создания: 05.06.2014 14:50
Дата обновления: 06.06.2014 10:53